Stundars - en tidsresa i Österbotten

Kryssningar Langkryssning Vasa Stundars Rott Hus Birka

Vi gör en tidsresa och upptäcker Stundars, ett av Finlands största friluftsmuséer. En guidad rundvandring bland gamla byggnader från trakten tar oss tillbaka till en österbottnisk by kring sekelskiftet 1900.

Stundars friluftsmuseum i Korsholm är ett levande museum och kulturcentrum. Stundars fick sin början år 1938 då folkskollärare Gunnar Rosenholm grundade en museiförening. Han var en flitig samlare av allmogeföremål och inspirerade byborna till detta populära museibygge.

Idag finns det här ett sextiotal byggnader som har flyttats från byar i Korsholm och trakten kring Vasa. De inredda husen skildrar livet på landsbygden för bönder, hanverkare och de obesuttna kring sekelskiftet 1900.

Vi får en rundvandring och känner historiens vingslag bland bondgård, bodar, fähus, loft, bagarstuga, lanthandel och byskola. Enkla backstugor och verkstäder är en kontrast till bondens relativa välstånd. De obesuttna som inte ägde jordbruksmark fick söka sin utkomst som dagsverkare och hantverkare.

På Stundars finns också konstateljéer, tryckerimuseum, butik och restaurang. Efter dagens rundvandring äter vi en god lunch innan vi åker tillbaka till fartyget.

Fakta

Pris: 685:-/person inkl lunchbuffé.

Tid: Cirka 4 tim. Utflykten avgår cirka 11.00, två timmar efter ankomst till Vasa. Exakt avgångstid står på biljetten du får när du checkar in.

Transport: Buss och rundvandring.

Tillgänglighet: Rundvandring i ca 1,5 tim. Om du inte har full rörlighet, kontakta oss för mer information, tel: 08-702 72 00.

Övrigt: Bekväma skor!