Tullregler

Det här får du föra tullfritt iland

Vid resa till eller via Åland på minst 20 timmar får du som bor i Sverige föra
tullfritt iland något av följande alternativ:
Gäller fr.o.m. 1/6 2015.

ALTERNATIV 1

Starksprit över 22% 1 liter
Viner upp till 15% 4 liter
Öl 16 liter

ALTERNATIV 2

Starkviner 15 – 22% 2 liter
Viner upp till 15% 4 liter
Öl 16 liter

TOBAK OCH SNUS

200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gr röktobak.
Snus, se övriga varor.

ÖVRIGA VAROR

Till ett sammanlagt värde: SEK 4.300:– OBS! Snus ingår i detta värde.

ÅLDERSGRÄNSER

För inköp av alkoholdrycker 20 år. Tobaksvaror 18 år.

För fullständig information gå till www.tullverket.se >>