Start / Om företaget / Säkerhet

Kryssa tryggt

Säkerhet och komfort
För oss på Birka Cruises är våra gästers och anställdas säkerhet och komfort allra viktigast.
Därför genomsyrar det allt vi gör – från förebyggande åtgärder och beredskap om en akut kris skulle uppstå till själva kryssningsupplevelsen.

Kryssa bekvämt
Birka Cruises fartyg M/S Birka är ett renodlat kryssningsfartyg, byggt enbart för passagerare och inte för bilar och last. Därför har fartyget varken bildäck eller bogport.

Samtliga hytter på fartyget är placerade ovanför vattenlinjen.

Tidtabellen är generöst tilltagen och om väder och vind så kräver kan vi sänka farten utan att drabbas av förseningar. Eftersom M/S Birka enbart är byggt för passagerare har vi ingen tidspress, vilket de flesta andra fartyg har.

22-timmarskryssningarna går dessutom mestadels inomskärs med bara en kort överfart över Ålands Hav på drygt en timme. Det betyder att fartyget bara utsätts för sjögång under en begränsad tid av kryssningen även om det är hårt väder.

Ibland är det skönt att slippa bilen och bara koppla av, från dörr till dörr. Birka Cruises erbjuder bussanslutning från ett 80-tal orter: Klicka här >>.
Skulle bussen bli försenad vid dåligt väder eller trafikkaos så är det inga problem – fartyget inväntar bussen tack vare den flexibla tidtabellen.

Kryssa säkert
M/S Birka har besiktigats och godkänts av både svenska och finska sjöfartsmyndigheter och uppfyller alla internationella regler och myndighetskrav.
M/S Birka är ett renodlat kryssningsfartyg, byggt för endast passagerare. Fartyget har varken bildäck eller bogport.

För att garantera passagerarnas säkerhet och trivsel ombord har vi tydliga säkerhets- och ordningsregler:
Klicka här >>

Säkra fakta

  • Olika säkerhets- och ID-kontroller utförs innan ombordstigning
  • M/S Birka har certifikat för 1 800 passagerarare. Livräddningsutrustningen ombord har kapacitet för 2 520 personer i form av fyra livbåtar, två snabbgående räddningsbåtar och 20 självrätande, större livflottar. Livräddnings- och säkerhetsutrustningen kontrolleras regelbundet av Safety Officern
  • Befälhavaren har högsta ansvaret för fartygets säkerhet och har enligt sjölagen långtgående befogenheter för att säkerställa säkerheten ombord för passagerare, besättning och last
  • Ombord finns alltid ett befäl, Safety Officer, som ansvarar för det praktiska säkerhetsarbetet: säkerhetsövningar, säkerhetsutbildning av personal och kontroll av all säkerhetsutrustning ombord
  • Säkerhetsövningar med personalen ombord genomförs kontinuerligt flera gånger i veckan. Dessutom görs regelbundna övningar och träning med sjöfartsmyndigheterna
  • All personal ombord har en uppgift i fartygets säkerhetsorganisation. De är säkerhetsutbildade och tränas för att klara av dessa uppgifter. All personal är svensktalande
  • Det finns en sjukskötare ombord för att bistå vid akuta sjukdomsfall eller skador. Om helikopter behövs finns en landningsplatta längst fram i fören
  • Ombord finns defibrillator som kan användas omedelbart vid akuta situationer
  • Hela fartyget är rökfritt förutom cigarrummet på däck 6 och rökburen på däck 5. Rökning i hytterna är förbjuden, detsamma gäller för e-cigaretter
  • Hytterna är försedda med rökdetektorer, sprinklers och interntelefon