Start / Kundservice / Bra att veta

Bra att veta


Allergi, specialkost

Gäster som är i behov av specialkost och önskar ta med livsmedel ombord måste ansöka om dispens för detta, läkarintyg måste kunna uppvisas. Vi har båda gluten och laktosfria alternativ i våra restauranger och kan även i de flesta fall tillaga anpassad mat ombord. För mer information kontakta vår bokning på telefon 08-702 72 00.


Anslutningsbussar

Birka Cruises har egna bussar som går till fartyget från ett antal orter. Bussplats måste förhandsbokas. Anslutningsbussar kan nyttjas enbart i samband med kryssning, bussresan går ej att köpas som en separat tjänst. Alla barn måste ha egen sittplats i bussen. Barn 0-5 år åker utan kostnad, barn 6-15 år får 50 % rabatt på ordinarie busspris.


Avbeställningsskydd vid sjukdom

Skyddar mot avbeställningskostnader utöver expeditionsavgiften vid akut sjukdom som drabbar resenären själv, maka/make/sambo, barn, föräldrar eller syskon, dock krävs läkarintyg. Avbeställningsskyddet kostar för ordinarie Mariehamnskryssningar 40:-/vuxen och 20:-/barn. Vid special- och sommarweekendkryssningar är avgiften 200:-/vuxen och 100:-/barn. Denna avgift är frivillig.


Avbeställningsvillkor

Mer än 30 dgr före avresa:
Mariehamnskryssningar: 5% eller lägst SEK 50:-.
Special- och sommarweekendkryssningar: 5% eller lägst SEK 200:-.
30-15 dgr före avresa: 15%
14-1 dgr före avresa: 50%
24 timmar före avresa: 100%
Avbeställning pga sjukdom med avbeställningsskydd: 5% eller högst SEK 200:-.
Avbokning av del i hytt medger ej återbetalning.


Barn

Anslutningsbuss:
Alla barn måste ha egen sittplats i bussen. Tyvärr har vi inte bilbarnstolar för utlåning.

Måltider:
Barn 0-5 år äter middagsbuffé, lunchbuffé samt frukost utan kostnad.
Barn 6-15 år betalar halva ordinarie priset på dessa måltider.
Övriga måltider enligt barnmeny eller 50% på ordinarie à la carte-menyer.

Barnsäng/Resesäng:
Resesängar för spädbarn finns att låna ut ombord, gå till receptionen på däck 5 så hjälper de dig.


Betalning av ordinarie kryssning

Följande alternativ finns för betalning

    • Över telefon med kreditkort
    • Via bankgiro (554-3673), er referens är ert bokningsnummer
    • på Birka.se med kreditkort eller direktbetalning via internetbank.

Vid betalning med kreditkort skall du vid incheckning kunna uppvisa det kreditkort som resan betalades med samt legitimation.

Betalningen måste ske senast 30 dagar före avresa. Vid bokning senare än 30 dagar gäller omgående betalning.

Vid vissa specialkryssningar kan betalningsreglerna se annorlunda ut information om detta fås vid bokning samt i er bokningsbekräftelse.


Betalning i terminalen

I terminalen kan du endast betala med kort i incheckningen. Ingen kontanthantering.


Betalning ombord

Ombord accepteras följande kort: Eurocard, Master Card, VISA, Finax, Diners Club, American Express samt svenska och finska bankkort.

Visa Electron och Maestro-kort accepteras också ombord. Vi reserverar oss för att dessa kort inte fungerar vid störningar i internetkommunikationen.

I fartygets reception accepteras Visa Elektron och Maestrokort för kontantuttag om högst SEK 2000 och kostar SEK 40 i avgift. Kontantuttag och valutaköp med utländska kreditkort i fartygets reception accepteras ej.

Betalning av varor och tjänster ombord går däremot bra med utländska kreditkort.

SEK och euro är giltiga betalningsmedel ombord.


Bokning och information

Kontakta Birka Cruises, din resebyrå eller Boka online


Förvaringsboxar

Finns i vår terminal vid Stadsgårdskajen.


Grupper

Särskild prislista finns för grupper om minst 10 vuxna. Kontakta grupp- och konferensresor på tel 08-702 72 50.

Namnlista & menyer: En förteckning över alla deltagare med för- och efternamn, ålder (år, månad, dag), nationalitet och kön skall registreras via hemsidan och vara rederiet tillhanda senast två veckor före avresa tillsammans med valt menyalternativ.

Anmälningsavgift: För att bokningen skall träda i kraft skall en anmälningsavgift på 10% av bokningens totalbelopp vara erlagd senast 10 dagar efter beställningsdag. Denna avgift dras av vid slutlig betalning.

Grupprabatter gäller endast ordinarie 22-timmarskryssningar.


Handikapp och särskilda behov
Planera resan

Om du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under kryssningen, måste du uppge det redan vid bokningen som endast kan ske över telefon 08-7027230. Tänk på att vara tydlig med vilka behov du har under kryssningen.

Utan kunskap kan inte personalen ge bästa möjliga service.

Ledsagning

Rätt till ledsagning i terminalen

Enligt EU-regler har personer med nedsatt rörlighet rätt till ledsagning om bokningen skett senast 48 timmar före angiven avgångstid.

Boka ledsagning om du:

  • behöver särskild service för att komma till och från fartyget och för att komma ombord.
  • använder bärbar syrgasutrustning.
  • är rullstolsburen och använder rullstol alternativt elektrisk/batteridriven rullstol
  • har nedsatt syn eller hörsel och behöver direkt information

 

Kvalitetsstandard för assistans till personer med nedsatt rörlighet»

Vid avresan»

Ombord på fartyget»

Vid Ankomst»


Hamn

Stockholm: Fartygen avgår från Stadsgårdsterminalen vid Slussen.

Mariehamn: Fartyget avgår från Birka-terminalen.


Hittegods

Om du glömt något ombord, vänligen ring 08-702 72 23 för upplysningar. Du kan även e-posta till hittegods@birka.se. Birka Cruises ansvarar ej för försvunna värdesaker eller kläder.


Husdjur

Husdjur är ej tillåtna ombord.


ID-handlingar, pass och visum

Obligatorisk ID-kontroll sker i samband med incheckning. Samtliga resenärer som är 18 år eller äldre måste kunna uppvisa en giltig ID-handling. Resenärens medborgarskap samt kryssningens destination avgör vad som är att betrakta som en giltig ID-handling. Om pass krävs, måste passnummer lämnas vid bokningstillfället. Migrationsverkets tillfälliga LMA-kort betraktas inte som giltig ID-handling. Observera att passageraren bär ansvar för vilken typ av ID-handling som krävs inför resan. Birka Cruises förbehåller sig rätten att avvisa resenär som saknar nödvändiga handlingar.

- Kryssning till Mariehamn, Köpenhamn, Bornholm & Gotland -
Giltig ID-handling för nordiska medborgare är pass, nationellt ID-kort, SIS-godkänd legitimation eller körkort utfärdat i Norden. För medborgare inom EU gäller pass. Medborgare utanför Norden och EU behöver uppvisa pass och från vissa länder även visum.

- Kryssning till Ösel & Tallin -
Giltig ID-handling för nordiska medborgare och medborgare inom EU är pass. Medborgare utanför Norden och EU behöver uppvisa pass och från vissa länder även visum.
Inom Schengenområdet kan pass ersättas av Nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndighet.

På Polisens hemsida hittar du fullständig information och mer fakta om giltiga ID-handlingar:
http://polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/Granskontroll-inom-Schengen/


Incheckning och ombordstigning

Stockholm: Incheckning och biljettförsäljning påbörjas i Stadsgårdsterminalen 3 timmar före fartygets avgång. Ombordstigning sker ca 30 minuter före fartygets avgång från Stockholm. Rederiet förbehåller sig rätten att sälja ev ej avhämtade biljetter 1 timme före avgång. Incheckningen i terminalen stängs 15 minuter före fartygets avgång. Mariehamn: För resenärer som påbörjar sin resa i Mariehamn sker incheckning och biljettförsäljning ombord.


Internet ombord

Trådlöst nätverk finns i vår konferensavdelning på däck 6. För att kunna ansluta till nätet måste din dator stödja trådlös anslutning, det går inte att ansluta till nätet om man har fast IP-adress utan man måste använda sig av dynamiskt tilldelade adresser (DHCP), det går heller inte att använda sig av en proxy-server.

Anslutningen till nätet sker i första hand över 3G (upp till 4 mbit/s) men kan vid vissa tillfällen också ske via satellit med begränsad bandbredd (256 kbp/s). Vid satellituppkoppling kan 100 % tillgänglighet inte garanteras, det går då heller inte att använda sig av bandbreddsintensiva applikationer såsom att streama video/musik eller videokonferenser.

Det trådlösa nätverket har ingen täckning i hytterna.


Lediga jobb

Eventuella lediga jobb i land eller till sjöss hittar ni här lediga jobb


Lokala tider

Lokal tid i Mariehamn är 1 timme före svensk tid, när klockan är 12.00 i Sverige är den 13.00 på Åland.

Alla tider som anges ombord och i vårt kryssningsprogram är svensk tid.


Mobilsamtal ombord

Mobilsamtal ombord fungerar precis som i land och går via det vanliga mobilnätet. Väl inne på finskt vatten går mobilsamtalen via finska operatörer, vilket medför att svenska mobilabonnenter betalar en samtalskostnad enligt gällande utlandstaxa. Denna är dock reglerad enligt EU.


Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Fartygets befälhavare, eller den befälhavaren utser, har rätt att vägra transportera passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord på fartyget. Passagerare ska följa anslag och ordningsregler som finns uppsatta ombord och i terminalen, samt eventuella instruktioner från besättningen.

Livsmedel, med avsikt att konsumeras ombord (exempelvis matlådor, snabbmat, smörgåsar, stora mängder frukt och grönsaker) tillåts ej utan besättningens medgivande. Ej heller vatten- och riskokare avsedda för tillagning av livsmedel får tas ombord. Babymat samt specialkost för födoämnesallergiker får dock tas med ombord. Observera att de som på grund av allergi eller diabetes vill ta med egen mat och önskar dispens för detta skall kunna uppvisa läkarintyg.

Passagerare får inte ta med alkohol eller andra droger ombord. Det är ej heller tillåtet att ombord förtära medhavd alkohol eller alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfreebutik. Passagerare som är berusad eller som stör ordningen ombord kan avvisas från fartyget.

Passagerare får inte ta med vapen eller andra föremål som kan medföra fara för passagerare, besättning eller fartyg. Instrument och egna musikanläggningar får ej heller medtas ombord.

Samtliga föremål i hytten (kuddar, sängöverkast, stolar, och andra föremål som ägs av rederiet) får inte skadas eller avlägsnas från hytten. Rederiet har rätt att debitera resenär för material som försvunnit från hytten i efterskott.

Passagerare är skyldiga att på anmodan överlämna föremål som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvaring under resan. Passagerare som på anmodan ej uppvisar innehållet i medförts resegods kan nekas medfölja fartyget. Passagerare har ej rätt till återbetalning av biljettkostnaden och ej heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisning.


Ordningsregler – Anslutningsbuss

Reglerna ovan gäller även för passagerare ombord på våra anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen. Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med kryssning.

Passagerare som har blivit nekade tillträde till fartyget har även förlorat sin plats på anslutningsbussen.


Parkering

P-hus Slussen vid OKQ8, Katarinav. 16 (kan ej förhandsbokas).

Tel 08-772 96 00


Passageraruppgifter

Vid bokning eller senast vid biljettköp ska enligt Transportstyrelsens beslut 951101 samtliga passagerares namn, ålder (år, månad, dag), kön och nationalitet registreras.

Alla passageraruppgifter är sekretessbelagda.


Presentcheckar

Birka Cruises presentcheckar finns att köpa i flera valörer och beställs vid bokningstillfället.
Innehavaren äger rätt att hos Birka Cruises eller ombord på båten betala för varor eller tjänster motsvarande checkvärdet. Presentcheckarna är giltiga i 3 år från utställningsdatum.


Presentbrev och värdebevis

Presentbrev och värdebevis måste alltid lämnas vid incheckning då dessa gäller som betalning för din resa.


Reklamationer

Om någonting i vår service inte fungerar vill vi gärna rätta till detta så snart som möjligt. Vid klagomål under kryssningen, kontakta omgående fartygets personal. Kompensation kan endast utfärdas om felet eller skadan kunnat konstateras av fartygspersonalen under resan.

Läs mer »


Rökning

Rökning i hytterna är förbjudet och vi debiterar en avgift från 500:- för rökning eller förstörelse i hytten. Rökning är endast tillåten utomhus på däck 5 och 10.


Slutbetalning

Slutlikvid ska erläggas senast 30 dagar före avresedagen.

Vid bokning senare än 30 dagar före avresedag erlägges slutlikvid vid bokningstillfället. Slutlikvid får ej erläggas till bokande resebyrå annat än mot erhållande av våra färdhandlingar eller giltig dokumentation.

Rederiet förbehåller sig rätten att sälja biljetter som ej avhämtas inom överenskommen tid. Se även “Betalning av kryssning”.


Särskilda resevillkor

Birka Cruises är medlem i Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation (RTS) och tillämpar föreningens gällande villkor för paketresor som avtalats mellan Konsumentverket och RTS 930202 och 940830. Nedanstående villkor ersätter och kompletterar i förekommande fall ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR. Dessa resevillkor kan i sin helhet rekvireras från Birka Cruises, telefon 08-702 72 00 eller hämtas som pdf-fil från sidan Resevillkor. Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin, som i sin helhet kan rekvireras från Birka Cruises.


Taxi

Vi samarbetar med Taxi Stockholm, TaxiKurir och Taxi 020.


Tullbestämmelser

Finns anslagna ombord, i terminalen samt i vår butik i Stadsgårdsterminalen.


Åldersgräns för resa

Åldersgränsen för att resa med Birka är 23 år. Ska vid anmodan kunna styrkas med legitimation. Resenärer yngre än 23 år måste ha sällskap av målsman/förälder (barn 0-17 år ska ha målsmans sällskap medans 18-22-åringar ska ha förälders sällskap).

Vid grupp- och konferensresor finns möjlighet att ansöka om dispens för resenärer som fyllt 18 år men ännu inte är 23. Kontakta vår grupp- och konferensbokning på telefon 08702 72 50 för mer information.


Åldersgräns för inköp i taxfree

För köp av alkohol är åldersgränsen 20 år, motsvarande för tobaksvaror är 18 år. Ska vid anmodan kunna styrkas med legitimation.


Öppet köp

Inom följande tidsgränser gäller öppet köp för resor hos Birka Cruises:

Avbokning/ändring måste ske 10 dagar efter bokning och minst 30 dagar före avresedagen.