Möjaleden

I höst bjuder vi på en extra dimension under skärgårdskryssningen: guidade kryssningar genom Möjaleden. Visste du att M/S Birka är det enda kryssningsfartyg som har lotsbrev och kan gå i Möjaleden!

Normalt går fartyget genom Furusundsleden men fyra gånger i vår kryssar Birka i leden som sträcker sig öster om Möja från Kanholmsfjärden till Furusundsleden. Förbi Vidinge, Rödlöga, Svartlöga och Möja, öar som kryssningsgästen annars inte upplever. Möjaleden är en blandning mellan inner- och ytterskärgård med både grönska och öppna skärgårdslandskap. Har vi tur kan vi under våren se sälar som solar sig på grynnor längs farleden.

Med på de fyra turerna är skärgårdsexperten Göran P Sjödin, kallad GPS,  som berättar vad vi passerar, anekdoter om skärgården och egna minnen. Göran guidar kl 10.15-12.00 från Panorama Bar på däck 10 där vi har en fantastisk utsikt över skärgården (begränsat antal platser i Panorama Bar). Välkommen att ta del av Görans härliga minnen och kunskap om den vackra skärgården vi kryssar genom.

Guidningen kostar inget extra, den bjuder vi på! 

Kryssning från 100:-/person

22 timmar, avresa 25/9 och 2/10

Kort beskrivning av det vi passerar

1. Sundskär, Vidinge och Kudoxa är tre stora öar som tidigt avfolkades som följd av en tragedi på vintern 1888. Öarnas ungdomar´hade samlats i missionshuset på Sundskär och gick på kvällen hem över isen. De överraskades av en snöstorm och gick vilse i snöyran. Dagen därpå fann man de sju ungdomarna liggande döda på isen. En katastrof inte bara för familjerna utan även för öarnas befolkningsutveckling

2. Rödlöga har namn efter den fältspatrika graniten och lockar till sig många seglare under sommaren. En skyddad hamn vid Seglarberget och skärgårdens ostligaste handelsbod bidrar till välkomnandet ochdrivs av Rödlögaborna själva. I juli har man en fransk ostmarknad och daglig båttrafik från Stockholm fram till september. Den fasta bosättningen sedan 1500-talet upphörde för 35 år sedan, men tre personer är nu skrivna på ön och sommargästerna är många.

3. Svartlöga har många likheter med Rödlöga, men lockar inte seglare på grund av de långgrunda, steniga stränderna. Bägge öarna saknar elektricitet och den mycket välbevarade byn med sjöbodar syns väl när vi passerar med M/S Birka. Det finns ett charmigt litet missionshus och ett minimalt f d postkontor. För 200 år sedan levde här 130 personer i 16 hemman med 40 kor. Den sista permanenta bosättningen upphörde 1963, men tre personer är nu bosatta året om.

4. Kallskär är en ögrupp med en uppskattad och välskyddad naturhamn, men föga besökt p g a de många grunden. Några få bodar finns på de sagolikt vackra öarna. Namnet betyder egentligen Sälskär och säl kan man ofta se från aktern i Svartlögafjärden på andra sidan av vår farled.

5. Stora Nassa är den största av ytterskärgårdens ögrupper och den yttersta som haft bofast befolkning. 1871 var 27 personer bosatta på huvudön Stora Bonden. 1915 flyttade den siste, ”Ante-gubben Österberg”, iland till Möja. Av de 365 öarna är hälften fågelskyddsområde främst för den alltmer sällsynta svärtan.

6. Möja-Bockö-Storö är ett stort naturreservat bestående av gamla odlings- och betesmarker som tillhörde de olika Möjabyarna. Jordgubbsodlingarna var välkända, men är sedan femtio år borta. Öarna med skog och hällmarker är av stort rekreationsvärde för besökare med fritidsbåtar i de långa smala sunden.

7. Möja är en av skärgårdens mest välkända samhällen. Byarna ligger på rad utefter Stora Möjas sydöstra sida där de små vikarna givit möjlighet till hamnlägen för deras båtar. Möja kyrka tronar vid Kyrkviken i söder  och runt om ligger hembygdsmuseum, dansbana, affär, krog och vandrarhem. Största delen av ön är orörd skog med bl a bäver.

8. Kanholmsfjärden förenar farlederna till Stockholm från Dalarö och Sandhamn med Möjaleden, som vi numera nyttjar på invägen från Söderarm.

9. Kalvö är namnet på den resliga fyren vi rundar vid inloppet till Vindö strömmar, som sträcker sig ner mot Djurö, med örlogsflottans historiska Djurhamn. Här är vi inte långt från Carl Antons ombesjungna Överbyberg med tjärdoft och kylskåpskall fil.

10. Mansörn är välkänt som sommarnöje för storseglaren ”Glas-Kalle” som tillsammans med hustrun har gravplats i det båkliknande gravmonumentet på ön.

Karta Fardrutt Mojaleden Sjodin Kryssning Birka

Karta över färdrutten

Sjövägen till Åland går huvudsakligen inomskärs och följer Roslagens kust upp till Ålands hav. Överfarten på öppet vatten tar endast en dryg timme.


De gröna cirklarna på kartan markerar Möjaleden Karta (pdf)