Guidad fyrkryssning i skärgården

Fyrvernissage med 94 fyrar på 22 timmar

2018 är det 10-årsjubileum för vår populära fyrkryssning med spännande historier och nattguidning. Det firar vi med fler fyrar än någonsin! Våra uppskattade farleds- och fyrexperter Göran P Sjödin och Anders Hedin guidar oss mellan kobbar och skär.

Birka Cruises arrangerar som enda rederi en kryssning i fyrarnas tecken i världens kanske vackraste skärgård.

Lyssna till spännande historier och förbluffande fakta när vi passerar mer än 94 fyrar, varav 46 utanför vår ordinarie rutt. Nyhet! För första gången går vi den del av Kung Valdemars medeltida segelled* som gick förbi Räfsnäs till Arholma och passerar fyrarna Tjockö, Tyvö, Svedudden, Dejeudden och Simpnäsgrynnan. Under nattimmarna guidas vi under riktigt realistiska fyrförhållanden. På köpet ser vi solen gå både ner och upp i vår vackra skärgård.

Våra guider
Göran P Sjödin är sjökapten och en riktig skärgårdsexpert – han kan berätta hur mycket som helst om vår fantastiska skärgård! Anders Hedin är fyrforskare och författare till tre intressanta böcker om svenska fyrar, bland annat Lysande skärgård om de tidigare bemannade fyrplatserna i Stockholms yttersta skärgård.

* Kung Valdemars segelled
Under medeltiden seglade sjöfarare helst nära kusten. Kung Valdemars segelled från 1200-talet är den äldsta bevarade farledsbeskrivningen av Östersjökusten. Rutten fungerade som handelsled för danska och svenska köpmän. Den börjar vid Utlängan i Blekinge, följer den svenska kusten upp till Arholma i Stockholms skärgård, går via Åland över till Finland och till Reval (nuvarande Tallinn) i Estland. Under årets fyrkryssning upptäcker vi en del av Kung Valdemars segelled och passerar Tjockö, Tyvö, Svedudden, Dejeudden samt Simpnäsgrynnan.

94 fyrar på 22 timmar

46 fyrar ligger utanför vår ordinarie rutt och fem är nya. Fyrar i kursiv text passerar vi både på ut- och hemresan.

1. Finnboda

2. Blockhusudden
3. Kungshamn
4. Elfviksgrund
5. Lilla Höggarnsbank
6. Stora Höggarnsbank
7. Västra Granholmen
8. Bogesund
9. Furuholmen
10. Tynningö
11. Lagnögrund
12. Södernäs
13. Oxdjupet
14. Brödstycket
15. Tisterögrund
16. Östra Älgögrund
17. Mjölkö
18. Vallersvik
19. Nykvarnsgrund
20. Nykvarnsholme
21. Gullholmen
22. Ryssmasterna
23. Stabogrund
24. Staboudde
25. Lunsen
26. Växlet Södra
27. Växlet Norra
28. Gryten
29. Furusund
30. Ålandets grund
31. Ålandskobb
32. Marö Udde
33. Kapellskär
34. Tjockö (ny)
35. Tyvö (ny)
36. Svedudden (ny)
37. Dejeudden (ny)
38. Simpnäsgrynnan (ny)
39. Svartklubben
40. Singö Långör
41. Singö Stångskär
42. Skogsskär
43. Jössan
44. Vässarögrund
45. Tolvöregrundet
46. Hummelgården
47. Fåröhällan
48. Käringön
49. Syrsan
50. Skeppsholmen


51. Dummelgrund

52. Bellonagrundet
53. Engelska grundet
54. Örskär
55. Argos grund
56. Grundkallen
57. Södra Kvarken
58. Märketskallen
59. Understen
60. Solovjeva
61. Gisslan
62. Marhällan
63. Tvibenan
64. Korsö
65. Tjärven
66. Norrskären
67. Remmargrund N
68. Remmargrund
69. Österskärsbådan
70. Nygrund
71. Lerskärsgrund
72. Botveskär
73. Västerkobb
74. Årskobben
75. Hundskärsknuv
76. Morsken
77. Stenkobbsgrund
78. Möja
79. Pålkobb
80. Fjärdholmen
81. Klövholmen
82. Norra Kanholmen
83. Branten
84. Sollenkroka
85. Kalvö
86. Boda
87. Sandö sugga
88. Bolsviksnäs
89. Nyvarp
90. Lindalen Övre
91. Valöarna
92. Bjurögrund

93. Östra Älgögrund
94. Tisterögrund
95. Brödstycket
96. Oxdjupet
97. Södernäs
98. Lagnögrund

99. Värmdö-Garpen
100. Björnsgrund
101. Lilla Höggarnsbank
102. Elfviksgrund
103. Kungshamn
104. Blockhusudden
105. Finnboda