Luft

Himmel Hav Horisont Birka

Precis som alla fordon släpper också fartyg ut avgaser i form av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar. Svaveldioxid försurar mark och vatten och kväveoxider orsakar försurning och övergödning.

Oftast krävs mindre energiåtgång per gäst för att förflytta fartyg än till exempel för flyg då fartygen tar enormt mycket större volymer. Däremot har fartygsbränsle tidigare innehållit mycket mer svavel och kväveoxider än andra transportbränslen. Svavelhalten är nu reglerad genom EU:s svaveldirektiv och svavelhalten i sjöfartsbränslet är i dag 0,1 procent, vilket får en mycket positiv inverkan på miljön.

Koldioxid, CO2, är den största orsaken till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Det är kopplat till hur mycket bränsle man förbrukar och vilken kvalitet bränslet har. Läs mer om Birka Cruises energibesparingsprogram under ”Energi”.

Vi letar hela tiden efter fler innovativa lösningar som kan förbättra miljön.

Det här gör vi för att minska utsläppen

 • M/S Birka Stockholm är det enda kryssnings- fartyget i reguljär trafik på Östersjön som har katalytisk avgasrening på samtliga motorer vilket reducerar kväveutsläppen med 98 procent
 • Fartyget drivs med lågsvavligt bränsle i enlighet med EU:s svaveldirektiv, d v s mindre än 0,1 procent svavel. Det betyder en minskning med drygt 9 procent sedan svaveldirektivet ändrades

 • Energibesparingsprogrammet görs för att minska bränsleförbrukning och därmed utsläpp, läs mer under ”energi”

 • I januari 2016 bytte vi framdrivningspropellrar. Det betyder högre propellerverkningsgrad och därmed minskad bränsleförbrukning. 
  Propellerbladen ger olika inbesparingar i bränsle vid olika fart. I skärgården där vi håller lägre fart har vi reducerat förbrukningen för 
  framdrivningen med ca 12 procent. I medeltal har de nya propellrarna resulterat i en minskning på åtta procent. 

 • Anslutningsbussar: Cirka 40 procent av Birkas gäster samkörs med buss från 80 olika resmål i Sverige till fartyget. Det är moderna turistbussar av miljöklass Euro 5/6 som körs på minst 80 procent fossilfritt bränsle. Bränsleförbrukningen ligger på 2,0-2,5 l/mil vilket betyder att bussresan genererar cirka 0,04 l/mil per person jämfört med en personbil som genererar 0,7 l/mil*. 
  Björks Buss, Birka Cruises samarbetspartners vad gäller anslutningsbussar, är ISO-certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt OHSAS 18001.
  * Räknat på full buss med 54 personer och fem personer och en bränsleförbrukning på 0,7 l/mil för personbilen.

Det här kan du göra för att minska utsläppen i samband med kryssningen

Tack vare vårt centrala läge vid Stadsgårdskajen i Stockholm är det lätt att ta sig till terminalen med miljövänlig kollektivtrafik. 

Vi har dessutom egna moderna anslutningsbussar från ett 80-tal orter som gör att du som resenär kan samåka till kryssningen.