Energi

Skargard Segelbat Birka

Mindre bränsle, mindre utsläpp

Ju mindre bränsle vi förbrukar, desto mindre utsläpp orsakar vi. Därför arbetar vi aktivt och medvetet med att sänka bränsleförbrukningen. Det är också den största möjligheten för oss att minska miljöbelastningen.

2014 påbörjade Birka Cruises ett omfattande energibesparingsprogram med fokus att behovsanpassa uppvärmning och kylning i alla utrymmen ombord.

Programmet innebär att elförbrukningen minskade med cirka 4GWh (motsvarande årsförbrukningen på 200 villor med direkt el, enligt Elon) eller1 100 ton olja på ett år. CO2-utsläppen sjönk därmed med cirka 11 procent under samma tid.

Fartygets hastighet, skrov och propellrarnas utformning påverkar också förbrukningen. Vi anpassar hastigheten och tidtabellen för att köra så miljösnålt som möjligt.

Det här gör vi för att spara energi / minska energiförbrukningen

 • Energibesparingsprogram. Pumparna som pumpar runt vattnet från maskinrummet till fläktarna var tidigare inställda på extrema temperaturer ute, både kalla och varma, vilket gjorde att de var överdimensionerade. För att spara el gjordes en investering för att byta ut hela styrningen för HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering). Dessutom installerades frekvensomformare på fläktar och pumpar.
  Åtgärderna innebar att fläktarna anpassas efter det faktiska antalet personer i restauranger, hytter, konferensrum osv vilket betyder stora besparingar av el. Enbart genom att halvera flödet på en enda pump återstår bara en åttondel av elförbrukningen
 • I januari 2016 bytte vi framdrivningspropellrar. Det betyder högre propellerverkningsgrad och därmed minskad bränsleförbrukning. Propellerbladen ger olika inbesparingar i bränsle vid olika fart. I skärgården där vi håller lägre fart har vi reducerat förbrukningen för framdrivningen med ca 12 procent. I medeltal har de nya propellrarna resulterat i en minskning på åtta procent
 • Botten borstas cirka sex gånger per år av dykare. På så vis får vi lägre friktion – ju renare botten desto mindre bränsle går åt
 • Vår tidtabell är generöst tilltagen och vi kryssar alltid med låg fart, anpassad till den känsliga skärgårdsmiljön. Det betyder både minskade utsläpp och mindre erosion på stränderna i skärgården
 • M/S Birka Stockholm är det enda kryssningsfartyget i reguljär trafik på Östersjön som har katalytisk avgasrening på samtliga motorer vilket reducerar kväveutsläppen med 98 procent
 • Fartyget drivs med lågsvavligt bränsle i enlighet med EU:s svaveldirektiv, d v s mindre än 0,1 procent svavel
 • Birka Cruises har avtal med Gävle Energi rörande källmärkt el, endast producerad från vind, vatten och biobränsle, i terminal- och kontorsbyggnaden på Stadsgårdskajen
 • Allt pappersavfall på kontoret samlas separat och skickas till återvinning
 • Vi använder svanenmärkt papper och miljögodkända tryckfärger i alla trycksaker
 • Företagsbilarna har partikelfilter, miljöklass Euro 5b eller Euro 6 samt är utrustade med AdBlue som sänker halten kväveoxider i avgaserna