Hav

Östersjö Hav Kobbar Skärgård Birka

Vi skiter inte i Östersjön

Östersjön och skärgårdsmiljön är oerhört viktig för oss. Det är här vi verkar och vi är alla beroende av havet. Därför ska vi göra vad vi kan för att bevara och förbättra miljön i Östersjön.

Havsmiljön är mycket känslig och övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön. Övergödningen beror framför allt på ökningen av ämnen som fosfor och kväve men också av plaster, kemikalier, läkemedel och tungmetaller.

Men det går att göra något åt det! Vi kan alla bidra för ett friskt hav och en levande skärgård.

Det här gör vi för att minska utsläppen i Östersjön

 • M/S Birka Stockholm tar hand om sitt eget avfall och släpper inte ut något avfall i Östersjön.
 • Fartyget har ett helt slutet avloppssystem vilket förhindrar fosfor- och kväveutsläpp. Allt avloppsvatten – svart-, grå- och bilge/länsvatten* – pumpas iland till reningsverk.
 • Miljömärkta tvätt-, disk-, rengöringsmedel och förbrukningsartiklar prioriteras.
 • Icke återvinningsbara restprodukter förbränns i högeffektiva värmeanläggningar iland.

* Svart- och gråvatten är avloppsvatten från toaletter respektive vatten från dusch, tvätt och kök. Bilge/länsvattnet kommer från maskinrummet och innehåller olja. Ombord finns en reningsanläggning som separerar oljan från vattnet. Oljan och vattnet pumpas sedan i land separat.

 • Vi har själva varit med och tagit fram ritningarna för fartyget vilket betyder att vi har kunnat utforma skrovet så att vågbildning och bottensug minimeras.
 • Skrovet är målat med giftfria bottenfärger.
 • Botten borstas flera gånger per år av dykare. På så vis får vi lägre friktion – ju renare botten desto mindre bränsle går åt.
 • Tidtabellen är generöst tilltagen och vi kryssar alltid med låg fart, anpassad till den känsliga skärgårdsmiljön. Det betyder både minskade utsläpp och mindre erosion på stränderna i skärgården.
 • Stora mängder kemikalier och oljor används både ombord och iland, exempelvis färger, smörjolja och tvättmedel. Ett av våra miljömål är att kontinuerligt arbeta med att byta ut dessa till alternativ som orsakar mindre miljöpåverkan.

Det här kan du själv göra för Östersjön

 • Ät fisk som inte är hotad – Birka Cruises köper aldrig in fisk som är rödlistad. Alla leverantörer av fisk till M/S Birka är MSC-märkta (Marine Stewardship Council driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder)
 • Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel. Fosfat göder Östersjön
 • Använd färre engångsbestick, -tallrikar och -grillar, och släng skräpet på miljöstationen så håller du naturen ren
 • Välj miljöanpassade fordon och bränslen på land och till sjöss
 • Använd miljöanpassade rengöringsmedel, hygienartiklar och andra vätskor
 • Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning


Vill du bli Östersjöfadder eller lämna bidrag finns flera organisationer, bland annat WWF och Naturskyddsföreningen.

Läs mer här: WWF / Naturskyddsföreningen / Östersjöfonden