Cookies & personuppgifter

Himmel Hav Horisont Birka

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att göra ditt nästa besök ännu mer givande.

www.birka.se används så kallade cookies – små textfiler som lagras i besökarens webbläsare. 

Syftet med detta är endast att samla in information och statistik om hur hemsidan används. Tredjeparts-cookies används bland annat från Google Analytics och i bland från andra leverantörer som Facebook och Twitter för att höja användarupplevelsen.

Du som besökare kan förhindra att cookies lagras på flera sätt:

  • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.
  • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta kan leda till en sämre användarupplevelse av sajten.
  • Fler moderna webbläsare har också stöd för sk. ”inkognitoläge”. Använder du detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats på Internet, www.pts.se.

Personuppgifter (PUL)

Behandling av personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband av beställning av resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök i någon av våra butiker eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t ex önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av Birka Cruises AB

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Birka Cruises samarbetspartners som till exempel leverantörer av anslutningsbussar eller andra leverantörer av anslutningar och/eller tjänster och service i samband med kryssningen, lokala samarbetspartners på kryssningsdestinationer samt av Birka Cruises anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Birka Cruises skall kunna fullgöra det aktuella uppdraget, t ex leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att Birka Cruises skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Birka Cruises, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för Birka Cruises marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik. Birka Cruises kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att ge dig olika erbjudanden om produkter och tjänster från Birka Cruises.

Genom din beställning av resa medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Birka Cruises i tre år. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och Birka Cruises ansvarsförsäkringar.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Birka Cruises AB, org. nr. 556160-6244, +46-(0)8-702 72 00, Box 151 31 Stockholm, kundsupport@birka.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Birka Cruises skyldig att gratis efter din skriftliga begäran – egenhändigt undertecknad – en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämna också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Birka Cruises är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.